วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567
Big55.com ตลาดซื้อขายมือสอง เว็บบอร์ดซื้อขายมือสอง

 
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

คุณ chayatorn ได้รับการโหวต ความน่าเชื่อถือในการซื้อ-ขายสินค้า จากสมาชิกทั้งหมด 17 ท่าน
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

รีวิวร์-เสปคเครื่องจากต่างประเทศครับ...

SONY CDP-X555ES
¥89,800 (released in 1990)
explanation

Equipped with a newly developed pulse 8D/A converter, the ES series CD player is designed 
with high sound quality.

The D/A converter uses a high-density linear converter system, which is equipped with a 
45-bit noise-shaping digital filter and a pulsed D/A converter.

The pulsed D/A converter consists of one current source and one electronic switch, and 
expresses the musical waveform by switching two values, 0 and 1, at high speed. As a result, 
the amplitude level is always constant and the PLM (Pulse-Length Modulation) wave is output 
with only the time axis. Then, by passing a low-pass filter, unnecessary high-frequency 
noise outside the audio band is removed and a music waveform is obtained.
In addition, the pulsed D/A converter has a 64x oversampling and Sony to reduce quantization 
noise in the audible band up to 20kHz. It is equipped with a multi-stage noise shaping operation
 that uses the Extended Noise Shaping method. In oversampling, quantization noise in
 the audible band is reduced by increasing the sampling frequency. In addition, in noise shaping,
when the number of bits is reduced, the requantization error is fed back to the input side to
 reduce quantization noise in the audible band. These technologies ensure a high dynamic 
range.
The pulsed D/A converter operates at 45 megapulses per second, fundamentally eliminating 
differential nonlinear distortion, glitches, and zero-crossing distortion that were difficult with 
conventional methods.

The newly developed pulse D/A converter has a single 4D/A output that outputs the signals 
of each LR, both positive and reversed.
The ES series is equipped in a complementary mode with 8D/A output with two pulsed D/A 
converters. Complementary mode is a differential synthesis of two pulsed D/A converters 
modulated so that they are complementary to each other, which has the effect of canceling out 
harmonic distortion and improving distortion. In addition, the signal-to-noise ratio is increased 
by doubling the output current value.

In order to take advantage of the performance of the pulsed D/A converter in the high-density 
linear converter system, a 45-bit noise-shaping digital filter is installed in the front stage.

In this circuit, a high dynamic range is ensured by performing high-precision oversampling 
calculations and first-order noise shaping operations on the calculation results.

To eliminate jitter problems, it is equipped with a direct digital sync.
In addition, in this method, the master clock is formed on the same chip as the pulsed D/A 
converter, and jitter removal is performed immediately before the electronic switch, which is 
the final stage of the pulsed D/A converter, thereby eliminating the occurrence of jitter in principle.

The analog low-pass filter uses a GIC low-pass filter in which passive elements such as 
capacitors and coils do not enter series.

By incorporating an RF amplifier in the pickup section, low noise and high stabilization 
are achieved.

The digital signal processing LSI uses the fourth-generation LSI for Sony CD players, and 
the RAM that was previously external has been increased to 32 kbits and built-in, and a strict 
six-element error correction system is used to improve the accuracy of signal processing 
capabilities.

The drive circuit of the optical pickup adopts a newly designed fine drive.
In this circuit, the single-drive circuit, which was previously single-sided, is separated from the
 ground by using a balanced push-pull drive circuit with a ± two-power supply system, eliminating
 the mixing of noise current into the power supply line and realizing a cleaner optical pickup drive.

The servo circuit is equipped with an S Servo III that works for out-of-band noise and an 
Advanced TS Servo that works within the servo band.
In the S Servo III, the high-frequency noise component of the servo current is removed by 
a low-pass filter to supply a smooth servo current. This stabilizes the power supply from
 the power supply and prevents adverse effects on sound quality.
The Advanced TS servo reduces the current required for servo operation by nearly 10 dB, and 
a newly developed vibration damping mechanism is installed in the actuator part of the optical 
pickup to further enhance the quietness of the optical system.

The drive servo circuit that controls the rotation of the disc is equipped with a digital CLV servo.

The digital CLV servo detects the rotation of the spindle motor and controls it with 10-bit 
resolution. As a result, accurate linear velocities are maintained regardless of the inner and 
outer circumferences of the disc. It also detects the difference in inertial mass between 12 cm 
CD and 8 cm CD discs to make a more appropriate drive.

In order to prevent deterioration of trace accuracy due to vibration and resonance, a G-base 
unit is used as the base of the optical system mechanism.
The G-base unit is made of calcium carbonate, which has the same composition as marble, and
 is reinforced with glass fiber in addition to a special resin, which reduces the degree of co-
advancing sharpness, reduces the influence of external vibrations, and obtains high rigidity.

The opening in the front panel where the tray is housed is equipped with an acoustic shield 
and a special rubber damper is provided to improve airtightness and reduce the effects of 
air vibrations entering the chassis.
In addition, the tray itself uses a high-rigidity G-tray made of the same material as the G-base 
unit to prevent unwanted vibrations from being transmitted to the disc.

The FB chassis is used for the chassis structure, and the frame that surrounds the outer 
perimeter and the beams that pass the front and rear front and rear firmly joint the entire chassis 
to achieve a vibration-resistant structure. In addition, the inside of the chassis of the 
CDP-X555ES is copper-plated to make it non-magnetic.

The legs are equipped with fine ceramic insulators.

The power supply unit has a two-transformer configuration, and the digital servo unit and the 
audio unit are independently powered. In addition, a power supply circuit is provided for the 
D/A converter section to fundamentally eliminate interference through the power supply.

In addition, in order not to transmit the vibration of the transformer mechanically, rubber 
dampers are used in four places to float the transformer.

Consideration has also been given to the circuit board configuration, and interference from the 
digital part to the analog part is suppressed by a separate seat configuration that separates the 
digital circuit and the audio circuit board.

In addition, the audio circuit board uses a high-strength glass epoxy ES substrate that prevents 
sound quality deterioration due to vibration in the board and electrostatic stray capacitance.

The front panel is made of aluminum panels, and the sides are equipped with side woods.

It is equipped with a custom edit function and has 9 functions: Peak Search, Time Edit, Just 
Edit, Program Edit, Multi-Disc Program, Link Edit, Time Fade, Variable Fade, and Manual Fader.

Peak Search searches all songs at high speed and plays them repeatedly for about 4 seconds before and after the highest volume level.

TimeEdit allows you to efficiently edit the A and B sides of tape recording.
First of all, if you want to edit according to the length of the tape to be used, set the length of 
the tape with the TIME SET button or the AMS button (you can also set the number of 
seconds with the direct key), and when you press the edit button, you can program the 
song in order from the first song as the A-side, and when you hit the song that runs out of time, 
select the longest song that fits within the time. After that, press the edit button to edit the B-side 
in the same way.
Also, if you select a half disc with the AMS button and edit it, the songs will be sorted so that the
 A and B sides of the tape are about the same length without changing the song order.

Just Edit is an evolution of Time Edit, which automatically finds and programs the closest 
song combination at a given time.
As with Time Edit, you can set the A and B sides at the same time.

In Program Edit, you can manually edit your favorite songs in any order.
You can program your favorite songs in the order you like while checking the accumulation 
time with the AMS key or direct key. If you turn on autospace at this time, you can add 3 seconds 
of blanks to the performance time of each song and edit it. When you press the pause button, 
you can program the A side, and then the B side.

Multi-disc programs allow you to edit across multiple discs.
When you program in program mode and open the tray, the "MULTI PGM" message will 
appear and you will automatically switch to the multi-disc program. The program can be up to 
6 discs (24 songs). You can also program poses along the way.

LinkEdit allows you to add songs to tapes left over from Time Edit or Just Edit.
When all songs are programmed and there is room for a song within the editing time, the
 track number and LINK display of the song to be entered will flash, and you can add a song 
by selecting from the songs with the flashing track number again.
LinkEdit can also be used to swap discs and continue editing.

Time fade allows you to fade out at a specified time. The time setting is TIME Use the SET 
button or the AMS button.

You can set the time to fade in and out in 1-second increments from 2 seconds to 10 seconds 
by variable fade.

With manual faders, you can fade in and out at your favorite point.

It is equipped with a custom file function, and six functions are available: Disk Memo, 
Custom Index, Program/Delete Bank, Level File, Last Mode Memory, and File Recall.

Disk memos can record messages of up to 10 characters per disc. The number of characters 
that can be used is 78 characters, including alphanumeric characters, special symbols, and blanks.

With a custom index, you can index your own index on disk wherever you want in the index. 
Sets can be made up to 10 points per disc and can be fine-tuned in approximately ±0.15 
second steps.

In the Program/Delete Bank, you can record program performances and delete play settings for 
99 songs.

The level file feature allows you to set different playback levels for different discs.
You can set the line-out/headphone volume to your preferred volume by simply pressing the 
level file button, and when you insert the same disc, it will automatically set to the memorized 
level.

In the last mode memory, you can remember the play mode and fade time that were set just 
before ejecting the disc with the custom file, and that mode is automatically called when the 
same disc is inserted.

With file recall, you can check what kind of files were included.
This function can be activated without a disc inserted, and unnecessary files can be erased 
on the fly.

It is equipped with a delete play function, which allows you to play continuously while leaving 
only the songs you want to listen to. If you delete an unwanted song in shuffle mode and then 
switch to continue mode to play, it will skip that song and play the next song.
It also has a 99-song delete shuffle function, which allows you to play randomly while keeping 
only the songs you like.

It is equipped with a music scan, which allows you to play only the first part of the song one 
after the other.
You can choose from three playing times: 10 seconds, 20 seconds, and 30 seconds.

It is equipped with an autocue, and you can automatically search for the point where the 
sound rises in the pause state.

It is equipped with functions such as program performance of up to 24 songs, 8-mode repeat of 
1 song, all songs, part (remote control only), program, delete play, shuffle, delete shuffle, custom 
index, and index search.

The display is equipped with a 20-song music calendar.
In addition, it is equipped with a dimmer control function, which allows you to adjust the 
brightness of the display in three steps, and the display mode function switches all lights, 
partial lighting, and turning off the display section.

It is equipped with an optical digital output.

It is equipped with two line-out terminals, fixed and variable.
In addition, it is equipped with a headphone jack with a line-out interlocking volume that 
flashes LEDs when operating the remote control.

It comes with a wireless remote control.
The remote control is equipped with an autospace function, which allows you to arrange 
a silent space between songs for about 3 seconds.

The CDP-X555ES was available in two colors, gold and black, and came with a remote control 
for each color.

 Internal Layout Black Models G-Base Unit
Model Ratings
Model CD player
Reading method Non-contact optical reading (using semiconductor laser)
laser GaAlAs Double Heterodiode
Rotation speed 200~500rpm(CLV)
Playing speed 1.2m/s~1.4m/s(fixed)
Error correction method Sony Super Strategy
(Cross Interleaved Reed Solomon Code)
Number of Channels 2-channel
Frequency response 2Hz~20kHz ±0.3dB
Total Harmonic Distortion ≤ 0.0017% (EIAJ)
signal-to-noise ratio 117 dB or more (EIAJ)
Dynamic Range 100 dB or more (EIAJ)
Wow Flutter Measurement limit (±0.001% W.peak) or less (EIAJ)
Output level 2Vrms(Fixed)
0V~2Vrms(Variable)
Digital Output Optical: -18 dBm (emission wavelength 660 nm)
Headphone output level 28mW(32Ω)
Power Consumption 22W
External dimensions Width 470 x Height 125 x Depth 375 mm When
side wood is removed: Width 430 mm
weight 12.8kg (including side wood)
belonging Wireless Remote Control RM-D891 (Gold) / RM-D991 (Black)
chayatorn (เข้าชม 1764 | โพสต์ 22 | ตอบ 0 ) (30/03/2567 16:38:12)
โพสต์ที่ 2
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

เครื่องเล่นซีดี ตระกูล ES รุ่นใหญ่ ของยี่ห้อดังที่นักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกต่างให้การยอมรับในคุณภาพ
การออกแบบตัวเครื่องสวยงาม หรูหราตัวเครื่องสีทอง ด้านข้างเป็นไม้ผิวไฮกรอสเปียนโน สวยงามมากๆ
อุปกรณ์ระดับ Audio Grade หม้อแปลงแยกภาค Analog / Digital ออกจากกันทำให้การประมวลเสียงดีขึ้น
DAC-chip เกรดสูงเอกสิทธิ์เฉพาะของของ SONY ตระกูล ES ที่คุณภาพ DAC 1 ตัวเทียบเท่า 4 ตัวในเครื่องทั่วไป
สำหรับในรุ่นนี้พัฒนาขึ้นมาจากรุ่น 55ES ใส่ DAC รุ่น CXD2552Q-2 และ DAC Ship รุ่น CXD1244 
มา 2 ชุด (เสมือนมี DAC 8 ตัว)  ทำให้คุณภาพเสียงการถอดรหัสสัญาณจากภาคอนาลอคมาเป็นดิจิทัลดีมากๆ
นำเสียงที่ได้จึงมีรายละเอียดสูง ทุกย่านเสียง แต่ยังคงความเป็นอนาลอค เนื้อเสียงหนานุ่มนวล 
ค่า Gain สูงถึง 117 dB. มีภาค Out Put อนาลอค RCA. 2 ชุด คือ Fixed และ Variable ในภาคนี้
ท่านสามารถเพิ่มลดเสียงได้จากวอลลุ่มหน้าเครื่อง (ต่อ Power Ampได้โดยไม่ต้องใช้ Pre) 
และมีภาค Digital Optical ตัวเครื่องสภาพสวยมาก น้ำหนักมากถึง 13กิโลกรัม หน้าปัดสวย ปุ่มกดต่างๆ ทำงานดี 
อ่านแผ่นซีดีต่าง ๆ ได้ดี  ใช้ไฟ 220V. (พันหม้อแปลงไฟเกรดสูงโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ) 
ราคาออกใหม่ๆเกือบๆ 1 แสนเยน ราคาต่างประเทศทะลุ 2 หมื่นบาทไปแล้ว โดยยังไม่รวมค่าส่ง

ราคา 16,500 บาท  (ค่าส่งทั่วไทย +300 บ.)

สะดวกให้มาฟัง เฉพาะ ส-อา. (จ.นนทบุรี)
สะดวกส่งของแค่วัน ส.,อา.,จันทร์ เท่านั้น

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณชยธร 
โทร.&Line :: 0911945555
(add Line ให้เลือก Add จากเบอร์โทรครับ)

การส่ง
โทรคุยตกลงกัน รับกับมือจะดีที่สุด ทดลองฟังเสียงที่บ้านได้ (ต้องนัดล่วงหน้า)
ตจว.ส่งให้ได้ ระบบขนส่งเอกชน (นิ่มฯ/เคอรี่  ส่งถึงบ้าน ค่าแพค+ส่ง 300 บาท) 
แต่ผมไม่รับรองความเสียหายทุกกรณี เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ
ค่าส่งผู้ซื้อจ่ายเอง หากไม่แน่ใจให้หาทางมารับกับมือ
** ของที่ขายเป็นของ VINTAGE ไม่ใช่ของใหม่ "ไม่มีประกัน"**
***ไม่รับเปลี่ยน - คืนของ ***

การจอง โอนเงินซื้อ/จอง
- ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2022174366
- ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 6972123666

ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่ซื้อสด / จองด้วยการโอนมัดจำ ก่อนจองด้วยวาจาทุกกรณีครับ
ไม่รับจองโดยวาจา ขายให้ผู้พร้อมซื้อ,โอนซื้อ - ไม่ยกไปให้ลอง อยากลองมาลองที่บ้านเท่านั้น

Fan page >>> www.facebook.com/SmartVintage

#เครื่องเล่นซีดี #ซีดี #CD #SONY #โซนี่ #555ES #HiFi #SmartVintage
chayatorn (30/03/2567 18:26:15)
โพสต์ที่ 3
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

สวย เสียงดีมากๆ
chayatorn (30/03/2567 18:26:44)
โพสต์ที่ 4
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan
chayatorn (30/03/2567 18:27:17)
โพสต์ที่ 5
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

หน้าปัดสวยงาม สกรีนตัวอักษร ยังคมชัด ปุ่มกดหน้าเครื่อง ทำงานดี ไม่รวน
chayatorn (30/03/2567 18:27:52)
โพสต์ที่ 6
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

ด้านข้างเครื่องเป็นไม้ผิวไฮกรอสเปียนโน สวยงามมากๆ
chayatorn (30/03/2567 18:28:56)
โพสต์ที่ 7
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan
chayatorn (30/03/2567 18:29:21)
โพสต์ที่ 8
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan
chayatorn (30/03/2567 18:29:38)
โพสต์ที่ 9
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan
chayatorn (30/03/2567 18:29:47)
โพสต์ที่ 10
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

กลไก ต่างๆ ทำงานสมบูรณ์ อ่านแผ่นซีดีได้ดี
chayatorn (30/03/2567 18:30:31)
โพสต์ที่ 11
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

ภายในเครื่อง (ภาพแทน)
อุปกรณ์ระดับ Audio Grade หม้อแปลงแยกภาค Analog / Digital ออกจากกันทำให้การประมวลเสียงดีขึ้น
chayatorn (30/03/2567 18:31:27)
โพสต์ที่ 12
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

ด้านหลัง
chayatorn (30/03/2567 18:31:53)
โพสต์ที่ 13
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

มีภาค Out Put อนาลอค RCA. 2 ชุดชุบทอง คือ Fixed และ Variable ในภาคนี้ ท่านสามารถเพิ่มลดเสียงได้จากวอลลุ่มหน้าเครื่อง (ต่อ Power Ampได้โดยไม่ต้องใช้ Pre) และมีภาค Digital Optical
chayatorn (30/03/2567 18:33:07)
โพสต์ที่ 14
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

ใช้ไฟ 220V. (พันหม้อแปลงไฟเกรดสูงโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ) 
ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่รุนใหม่ๆ ที่ลดต้นทุนการผลิตมาผลิตที่จีน,มาเลเซีย ฯลฯ
chayatorn (30/03/2567 18:34:14)
โพสต์ที่ 15
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

สภาพเครื่องสวยมากๆ
chayatorn (30/03/2567 18:34:44)
โพสต์ที่ 16
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

เมื่อวางกับชุดเครื่องเสียงต่าง ๆ บอกคำเดียวครับว่า เรียบหรู ดูแพง เป็นเครื่องประดับห้องได้เลย
chayatorn (30/03/2567 18:36:08)
โพสต์ที่ 17
ขายเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหญ่ SONY CDP-X555ES สีทอง สภาพสวย เสียงดีมาก หายาก Made in Japan

เมื่อวางกับชุดเครื่องเสียงต่าง ๆ บอกคำเดียวครับว่า เรียบหรู ดูแพง เป็นเครื่องประดับห้องได้เลย
chayatorn (30/03/2567 18:36:18)
โพสต์ที่ 18
ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ และสนับสนุนเสมอมา หากโหวตให้ด้วยก็ขอขอบคุณมากครับ

ขอแนะนำแฟนเพจ พูดคุยสอบถาม จองสินค้า โดยตรงกับผมได้อีกช่องทางครับ
https://www.facebook.com/SmartVintage

ของที่ขายทุกชิ้นชอบเป็นการส่วนตัว พยายามคัดเลือกรุ่น-สภาพที่ดีมาสะสม
ของบางรุ่นเป็นรุ่นที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นในราคาเดียวกัน
บางรุ่นเป็นรุ่น Top ที่ท่านไม่ต้องลองผิดลองถูก ไม่ต้องซื้อๆ-ขายๆ Short Cut ในการเล่นได้เลย
ของที่ฝากขาย ส่วนมากผู้ฝากจะขายราคาต่ำกว่าที่ซื้อมา ผมได้เทสว่าสมบูรณ์แล้วจึงลงขายให้ครับ
สนใจติดต่อ ชยธร 091-194-5555 เฉพาะเวลา 10.00-23.00 น. เท่านั้น (นอกเวลารบกวน sms)
**ของทุกชิ้นไม่ได้บอกราคามากๆเพื่อมาลดเยอะๆ ดังนั้นหากท่านจะมารับของเองแล้วต่อราคาเยอะๆ กรุณาอย่ามา เพราะจะเสียเวลา - ของชิ้นไหนระบุว่าไม่ลด-งดต่อ ก็กรุณาอย่าต่อ **
***ภาพจริงทุกภาพ ไม่มีการตกแต่งภาพให้สวยเกินจริง ภาพไหนเป็นภาพแทนจะระบุไว้ให้ทราบ***
****สำหรับนักเล่นที่ซื้อของผมไปหากต้องการช่างผู้ชำนาญการในการบำรุงรักษายินดีแนะนำให้ครับ****
ของ Vintage อาจจุกจิกเรื่องการดูแลบ้าง แต่ทุกเครื่องหากรักษาและใช้แบบถนอมก็อยู่ได้ยาวนาน อาจมีต้องซ่อมบำรุงบ้างเป็นธรรมดาของใหม่ก็มีโอกาสเสีย
แต่สิ่งที่ท่านจะหาไม่ได้จากของใหม่ๆก็คือ "คุณค่า" ที่แม้ท่านมีเงินมากแค่ไหน ก็กำเงินเข้าร้านทั่วๆไปหาซื้อไม่ได้ "ถ้าไม่มีคนขาย"

*****ยินดีรับแลกเปลี่ยนเครื่องเสียง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการฟัง ตามตกลงครับ*****

เงื่อนไขการเทิร์น
- ของที่มาเทิร์นต้องสภาพสมบูรณ์ ไม่เสีย สภาพสวยจะดีมาก และมาส่งให้ที่บ้านผมเท่านั้น
- ของที่ซื้อไปเอามาเทิร์นได้โดยหักค่าเสื่อม 30% ของราคาที่ซื้อไป และคิดราคาของที่ท่านอยากมาเทิร์นในราคาเต็ม
- ทั้งหมดอยู่ที่ความพอใจ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเทิร์นได้ทุกรณี
- ท่านที่เทิร์นของเปลี่ยนไปมา ขอความกรุณาอย่าทำ
chayatorn (30/03/2567 18:36:44)
โพสต์ที่ 19
ขอแนะนำแฟนเพจ พูดคุยสอบถาม จองสินค้า โดยตรงกับผมได้อีกช่องทางครับ
https://www.facebook.com/SmartVintage
chayatorn (30/03/2567 18:37:19)
โพสต์ที่ 20
พบเครื่องเสียงอีกหลายรายการครับ
http://www.hifi55.com/index.php?cat=2&id=20740
chayatorn (30/03/2567 18:37:44)
โพสต์ที่ 21
ตัวอย่างคลิป เทสระบบ ลองชมและฟังประกอบการตัดสินใจครับ
*คลิปจากมือถือ ไม่สามารถเก็บรายละเอียด-ความถี่เสียงได้ครบ สู้การฟังจากหูไม่ได้ครับ*

https://www.facebook.com/SmartVintage/videos/1090800285480025

https://www.facebook.com/SmartVintage/videos/719962993679375

https://www.facebook.com/SmartVintage/videos/895730875636864

https://www.facebook.com/100063499149779/videos/pcb.927891612670802/3581462495501970

https://www.facebook.com/100063499149779/videos/pcb.927891612670802/1015717973699879
chayatorn (20/04/2567 12:07:44)
โพสต์ที่ 22
ราคานี้ มีรีโมท ให้ด้วยครับ
chayatorn (21/04/2567 19:08:41)
www.hifi55.com Copyright