วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2566

 
 
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

คุณ MozartAudio ได้รับการโหวต ความน่าเชื่อถือในการซื้อ-ขายสินค้า จากสมาชิกทั้งหมด 2 ท่าน
Wadia สุดยอด ดิจิตอลซีดี ใช้ชิพเซท 32bit over sampling
Wadia สุดยอด ดิจิตอลซีดี ใช้ชิพเซท 32bit over sampling มีภาคปรีในตัวเสียงอิ่มหวาน เบสแน่น รีโมทย์เป็นเหล็กทั้งก้อน 
มือหนึ่งราวๆสองแสน กว่าๆ ฝากขาย 95,000.-

Description: Single-box CD player with remote control, digital-domain volume control, 32x-oversampling DigiMaster decoding software operating with 24-bit precision, and balanced and unbalanced analog outputs. Digital inputs and outputs are optional. Digital resolution: 21 bits. Maximum output level: adjustable from 250mV to 4.4V to optimize volume-control action (4.4V RMS default). Measured frequency response: -3dB at 20kHz. Output impedance: <15 ohms. Power consumption: 25W.
Dimensions: 17" W by 7" H (including 0.5" spiked feet) by 16" D. Weight: 42 lbs. Shipping weight: 49 lbs.

0917499944 
Line : bhumechan
MozartAudio (เข้าชม 472 | โพสต์ 5 | ตอบ 0 ) (01/09/2565 14:08:17)
โพสต์ที่ 2
Wadia สุดยอด ดิจิตอลซีดี ใช้ชิพเซท 32bit over sampling มีภาคปรีในตัวเสียงอิ่มหวาน เบสแน่น รีโมทย์เป็นเหล็กทั้งก้อน 
มือหนึ่งราวๆสองแสน กว่าๆ ฝากขาย 95,000.-

Description: Single-box CD player with remote control, digital-domain volume control, 32x-oversampling DigiMaster decoding software operating with 24-bit precision, and balanced and unbalanced analog outputs. Digital inputs and outputs are optional. Digital resolution: 21 bits. Maximum output level: adjustable from 250mV to 4.4V to optimize volume-control action (4.4V RMS default). Measured frequency response: -3dB at 20kHz. Output impedance: <15 ohms. Power consumption: 25W.
Dimensions: 17" W by 7" H (including 0.5" spiked feet) by 16" D. Weight: 42 lbs. Shipping weight: 49 lbs.

0917499944 
Line : bhumechan
MozartAudio (01/09/2565 14:08:31)
โพสต์ที่ 3
Wadia สุดยอด ดิจิตอลซีดี ใช้ชิพเซท 32bit over sampling มีภาคปรีในตัวเสียงอิ่มหวาน เบสแน่น รีโมทย์เป็นเหล็กทั้งก้อน 
มือหนึ่งราวๆสองแสน กว่าๆ ฝากขาย 95,000.-

Description: Single-box CD player with remote control, digital-domain volume control, 32x-oversampling DigiMaster decoding software operating with 24-bit precision, and balanced and unbalanced analog outputs. Digital inputs and outputs are optional. Digital resolution: 21 bits. Maximum output level: adjustable from 250mV to 4.4V to optimize volume-control action (4.4V RMS default). Measured frequency response: -3dB at 20kHz. Output impedance: <15 ohms. Power consumption: 25W.
Dimensions: 17" W by 7" H (including 0.5" spiked feet) by 16" D. Weight: 42 lbs. Shipping weight: 49 lbs.

0917499944 
Line : bhumechan
MozartAudio (01/09/2565 14:08:49)
โพสต์ที่ 4
Wadia สุดยอด ดิจิตอลซีดี ใช้ชิพเซท 32bit over sampling มีภาคปรีในตัวเสียงอิ่มหวาน เบสแน่น รีโมทย์เป็นเหล็กทั้งก้อน 
มือหนึ่งราวๆสองแสน กว่าๆ ฝากขาย 95,000.-

Description: Single-box CD player with remote control, digital-domain volume control, 32x-oversampling DigiMaster decoding software operating with 24-bit precision, and balanced and unbalanced analog outputs. Digital inputs and outputs are optional. Digital resolution: 21 bits. Maximum output level: adjustable from 250mV to 4.4V to optimize volume-control action (4.4V RMS default). Measured frequency response: -3dB at 20kHz. Output impedance: <15 ohms. Power consumption: 25W.
Dimensions: 17" W by 7" H (including 0.5" spiked feet) by 16" D. Weight: 42 lbs. Shipping weight: 49 lbs.

0917499944 
Line : bhumechan
MozartAudio (01/09/2565 14:09:05)
โพสต์ที่ 5
Wadia สุดยอด ดิจิตอลซีดี ใช้ชิพเซท 32bit over sampling มีภาคปรีในตัวเสียงอิ่มหวาน เบสแน่น รีโมทย์เป็นเหล็กทั้งก้อน 
มือหนึ่งราวๆสองแสน กว่าๆ ฝากขาย 95,000.-

Description: Single-box CD player with remote control, digital-domain volume control, 32x-oversampling DigiMaster decoding software operating with 24-bit precision, and balanced and unbalanced analog outputs. Digital inputs and outputs are optional. Digital resolution: 21 bits. Maximum output level: adjustable from 250mV to 4.4V to optimize volume-control action (4.4V RMS default). Measured frequency response: -3dB at 20kHz. Output impedance: <15 ohms. Power consumption: 25W.
Dimensions: 17" W by 7" H (including 0.5" spiked feet) by 16" D. Weight: 42 lbs. Shipping weight: 49 lbs.

0917499944 
Line : bhumechan
MozartAudio (01/09/2565 14:09:24)
www.hifi55.com Copyright