วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

    
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

คุณ oldman ได้รับการโหวต ความน่าเชื่อถือในการซื้อ-ขายสินค้า จากสมาชิกทั้งหมด 2 ท่าน
ขายเครื่องเล่นเทป TEAC  3 ตัว
ขายเครื่องเล่นเทป TEAC

1. W 6000 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย  1,000 ส่ง 100

2. W 850 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย 800 ส่ง 100

3. W 850 R (ล่างสุด)สมบูรณ์ 1,500 ส่ง 100
oldman (เข้าชม 620 | โพสต์ 12 | ตอบ 0 ) (12/01/2560 12:45:12)
โพสต์ที่ 2
ขายเครื่องเล่นเทป TEAC
1. W 6000 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย
1,000 ส่ง 100
2. W 850 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย
800 ส่ง 100
3. W 850 R (ล่างสุด)สมบูรณ์ 1,500 ส่ง 100
oldman (12/01/2560 12:55:38)
โพสต์ที่ 3
ขายเครื่องเล่นเทป TEAC
1. W 6000 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย
1,000 ส่ง 100

ด้านหลังตัวที่ 1 ครับ
oldman (12/01/2560 13:07:02)
โพสต์ที่ 4
ขายเครื่องเล่นเทป TEAC
1. W 6000 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย
1,000 ส่ง 100

ด้านหลังตัวที่ 1 ครับ
oldman (12/01/2560 13:07:27)
โพสต์ที่ 5
2. W 850 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย 800 ส่ง 100
oldman (12/01/2560 13:08:12)
โพสต์ที่ 6
2. W 850 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย 800 ส่ง 100    ตัวบน
oldman (12/01/2560 13:08:44)
โพสต์ที่ 7
2. W 850 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย 800 ส่ง 100

ด้านหลัง
oldman (12/01/2560 13:09:11)
โพสต์ที่ 8
2. W 850 R หลุมขวาใช้ได้ปกติ หลุมซ้ายเสีย 800 ส่ง 100

ด้านหลัง
oldman (12/01/2560 13:09:35)
โพสต์ที่ 9
3. W 850 R (ล่างสุด)สมบูรณ์ 1,500 ส่ง 100    ตัวล่าง
oldman (12/01/2560 13:10:09)
โพสต์ที่ 10
3. W 850 R (ล่างสุด)สมบูรณ์ 1,500 ส่ง 100    ตัวล่าง  

ด้านหลัง
oldman (12/01/2560 13:11:05)
โพสต์ที่ 11
3. W 850 R (ล่างสุด)สมบูรณ์ 1,500 ส่ง 100    ตัวล่าง  

ด้านหลัง
oldman (12/01/2560 13:11:36)
โพสต์ที่ 12
สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามได้ครับ
oldman (12/01/2560 13:12:38)
www.hifi55.com Copyright