วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561

    
    
    

บอร์ดขายแผ่นเสียง และแผ่น CD

คุณ oldman ได้รับการโหวต ความน่าเชื่อถือในการซื้อ-ขายสินค้า จากสมาชิกทั้งหมด 2 ท่าน
VINTAGE AUDIO BANGYAI ขายแผ่นเสียงเพลงไทย แผ่นสวย ไม่แพง วันที่ 20/12/59 ค่ะ
-
oldman (เข้าชม 719 | โพสต์ 49 | ตอบ 0 ) (20/12/2559 09:40:02)
โพสต์ที่ 2
-
oldman (20/12/2559 09:40:27)
โพสต์ที่ 3
1. VG++ / MINT  400
oldman (20/12/2559 09:46:09)
โพสต์ที่ 4
2.VG++ / MINT  350
oldman (20/12/2559 09:46:33)
โพสต์ที่ 5
3. VG++ / MINT 300
oldman (20/12/2559 09:47:01)
โพสต์ที่ 6
4. vg++ to nm /vg++ to nm 350
oldman (20/12/2559 09:47:23)
โพสต์ที่ 7
5.vg++ / nm  350
oldman (20/12/2559 09:48:03)
โพสต์ที่ 8
6. vg++ to nm /vg++ to nm 1,000
oldman (20/12/2559 09:48:23)
โพสต์ที่ 9
7. nm/nm  300
oldman (20/12/2559 09:49:16)
โพสต์ที่ 10
8. 6 เพลง VG++ / NM  200
oldman (20/12/2559 09:49:32)
โพสต์ที่ 11
9. VG++ /VG++ TO  NM 300
oldman (20/12/2559 09:49:54)
โพสต์ที่ 12
10.VG++ TO NM /MINT  400
oldman (20/12/2559 09:50:11)
โพสต์ที่ 13
11.VG++ TO NM / MINT  1,200
oldman (20/12/2559 09:50:54)
โพสต์ที่ 14
12.VG++ TO NM /VG++ TO NM 200
oldman (20/12/2559 09:51:34)
โพสต์ที่ 15
13. NM /MINT  1,200
oldman (20/12/2559 09:51:49)
โพสต์ที่ 16
14.VG++ TO NM /MINT 350
oldman (20/12/2559 09:52:37)
โพสต์ที่ 17
15.VG++ TO NM /NM  500
oldman (20/12/2559 09:53:12)
โพสต์ที่ 18
17.vg+/nm  350
oldman (20/12/2559 09:54:24)
โพสต์ที่ 19
18. vg+/ nm  350
oldman (20/12/2559 09:54:45)
โพสต์ที่ 20
19. vg++  / mint  350
oldman (20/12/2559 09:55:03)
โพสต์ที่ 21
20. vg+/mint  รอยซองบาง ๆ ค่ะ 350
oldman (20/12/2559 09:56:31)
โพสต์ที่ 22
21 vg+/vg+  350
oldman (20/12/2559 09:56:51)
โพสต์ที่ 23
22.. vg+/vg++ to nm 400
oldman (20/12/2559 09:59:48)
โพสต์ที่ 24
23.. vg++ / mint 600
oldman (20/12/2559 10:00:07)
โพสต์ที่ 25
24.vg++/vg++ to nm 350
oldman (20/12/2559 10:00:24)
โพสต์ที่ 26
25.. vg/vg++  200
oldman (20/12/2559 10:00:40)
โพสต์ที่ 27
26.vg++to nm /mint  350
oldman (20/12/2559 10:01:12)
โพสต์ที่ 28
27.vg++ to nm /mint มีรอยซองบาง  ๆค่ะ  350
oldman (20/12/2559 10:01:28)
โพสต์ที่ 29
28.ปกแจก/ vg++  700
oldman (20/12/2559 10:29:39)
โพสต์ที่ 30
29.vg++ / mint  400
oldman (20/12/2559 10:31:52)
โพสต์ที่ 31
30.. nm/mint  3500
oldman (20/12/2559 10:32:21)
โพสต์ที่ 32
31.. vg++/vg++  3,500
oldman (20/12/2559 10:32:41)
โพสต์ที่ 33
32.nm/nm  800
oldman (20/12/2559 10:36:06)
โพสต์ที่ 34
33.ปกแจก/ VG++ TO NM 400
oldman (20/12/2559 10:36:51)
โพสต์ที่ 35
34.VG/VG++  600
oldman (20/12/2559 10:38:16)
โพสต์ที่ 36
35.VG ++/ MINT  500
oldman (20/12/2559 10:38:37)
โพสต์ที่ 37
36.VG+/VG++ TO NM 350
oldman (20/12/2559 10:39:39)
โพสต์ที่ 38
37.ปกแจก/ VG++ TO NM 300
oldman (20/12/2559 10:39:57)
โพสต์ที่ 39
38.ปกแจก/ VG++ TO NM 600
oldman (20/12/2559 10:40:13)
โพสต์ที่ 40
39.ปกแจก/ VG++  300
oldman (20/12/2559 10:40:33)
โพสต์ที่ 41
40.VG++ TO NM / MINT  350
oldman (20/12/2559 10:40:58)
โพสต์ที่ 42
41. VG++ TO NM /MINT 350
oldman (20/12/2559 10:41:59)
โพสต์ที่ 43
42.VG++ / MINT  400
oldman (20/12/2559 10:42:46)
โพสต์ที่ 44
43.. VG++ / MINT 350
oldman (20/12/2559 10:44:12)
โพสต์ที่ 45
44.vg++ to nm /mint 400
oldman (20/12/2559 10:44:40)
โพสต์ที่ 46
45.vg++ to nm /mint 350
oldman (20/12/2559 10:45:03)
โพสต์ที่ 47
46.. vg++ to nm / vg++ to nm 350
oldman (20/12/2559 10:45:20)
โพสต์ที่ 48
วันนี้ลงครบแล้วค่ะ ขอบคุณเวบและทุกท่านที่ติดตามขอบคุณค่ะ
oldman (20/12/2559 10:46:33)
โพสต์ที่ 49
แผ่นที่ 17/22 จองทางโทรแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
แจ้งยอดค่ะ ยอดรวมส่งลงทะเบียน 800 บาท ขอบคุณค่ะ
oldman (20/12/2559 10:50:28)
www.hifi55.com Copyright