วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ.2563

 
 
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

ปลั๊กพ่วงไม้สัก  PASS & SEYMOUR IG6300  ชนิด 2 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กพ่วงไม้สัก PASS & SEYMOUR  IG6300 Isolate ground  ชนิด 2 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
ฝาโลหะเคลือบสีส้มและสีดำ  สวยงามคงทนไม่แตกหัก

ประกอบมาจาก เต้ารับ, PASS & SEYMOUR IG6300 Isolate ground   มือสอง , Breaker HACO หน้าสัมผัสทองแดงแท้  ,    IEC inlet  Aucharm  Audio grade  ชุบทอง,   ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 1000 บาทรวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (เข้าชม 286 | โพสต์ 7 | ตอบ 0 ) (15/11/2562 18:34:02)
โพสต์ที่ 2
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กพ่วงไม้สัก PASS & SEYMOUR  IG6300 Isolate ground  ชนิด 2 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
ฝาโลหะเคลือบสีส้มและสีดำ  สวยงามคงทนไม่แตกหัก

ประกอบมาจาก เต้ารับ, PASS & SEYMOUR IG6300 Isolate ground   มือสอง , Breaker HACO หน้าสัมผัสทองแดงแท้  ,    IEC inlet  Aucharm  Audio grade  ชุบทอง,   ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 1000 บาทรวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (15/11/2562 18:34:19)
โพสต์ที่ 3
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กพ่วงไม้สัก PASS & SEYMOUR  IG6300 Isolate ground  ชนิด 2 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
ฝาโลหะเคลือบสีส้มและสีดำ  สวยงามคงทนไม่แตกหัก

ประกอบมาจาก เต้ารับ, PASS & SEYMOUR IG6300 Isolate ground   มือสอง , Breaker HACO หน้าสัมผัสทองแดงแท้  ,    IEC inlet  Aucharm  Audio grade  ชุบทอง,   ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 1000 บาทรวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (15/11/2562 18:34:39)
โพสต์ที่ 4
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กพ่วงไม้สัก PASS & SEYMOUR  IG6300 Isolate ground  ชนิด 2 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
ฝาโลหะเคลือบสีส้มและสีดำ  สวยงามคงทนไม่แตกหัก

ประกอบมาจาก เต้ารับ, PASS & SEYMOUR IG6300 Isolate ground   มือสอง , Breaker HACO หน้าสัมผัสทองแดงแท้  ,    IEC inlet  Aucharm  Audio grade  ชุบทอง,   ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 1000 บาทรวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (15/11/2562 18:34:55)
โพสต์ที่ 5
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กพ่วงไม้สัก PASS & SEYMOUR  IG6300 Isolate ground  ชนิด 2 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
ฝาโลหะเคลือบสีส้มและสีดำ  สวยงามคงทนไม่แตกหัก

ประกอบมาจาก เต้ารับ, PASS & SEYMOUR IG6300 Isolate ground   มือสอง , Breaker HACO หน้าสัมผัสทองแดงแท้  ,    IEC inlet  Aucharm  Audio grade  ชุบทอง,   ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 1000 บาทรวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (15/11/2562 18:35:11)
โพสต์ที่ 6
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กพ่วงไม้สัก PASS & SEYMOUR  IG6300 Isolate ground  ชนิด 2 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
ฝาโลหะเคลือบสีส้มและสีดำ  สวยงามคงทนไม่แตกหัก

ประกอบมาจาก เต้ารับ, PASS & SEYMOUR IG6300 Isolate ground   มือสอง , Breaker HACO หน้าสัมผัสทองแดงแท้  ,    IEC inlet  Aucharm  Audio grade  ชุบทอง,   ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 1000 บาทรวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (15/11/2562 18:35:25)
โพสต์ที่ 7
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กพ่วงไม้สัก PASS & SEYMOUR  IG6300 Isolate ground  ชนิด 2 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
ฝาโลหะเคลือบสีส้มและสีดำ  สวยงามคงทนไม่แตกหัก

ประกอบมาจาก เต้ารับ, PASS & SEYMOUR IG6300 Isolate ground   มือสอง , Breaker HACO หน้าสัมผัสทองแดงแท้  ,    IEC inlet  Aucharm  Audio grade  ชุบทอง,   ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 1000 บาทรวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (15/11/2562 18:35:39)
www.hifi55.com Copyright