วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

Jamo S 606 8” side-mounted Woofer 210watts 8 Ohms Made in Germany
Jamo S 606 Floorstanding Speakers

Specifications:
210 watts
8 Ohms
8 inches side-mounted Woofer
Made in Germany

ราคา 32,900 บาท

โทร 0829271940
Line ID : 180820180000
Backstage Pro (เข้าชม 1641 | โพสต์ 10 | ตอบ 0 ) (02/07/2562 08:46:29)
โพสต์ที่ 2
Jamo S 606 Powerful Floorstanding Speakers

Specifications:
210 watts 8 Ohms
8 inches side-mounted Woofer
Made in Germany

ราคา 32,900 บาท
โทร 0829271940
Line ID : 180820180000
Backstage Pro (02/07/2562 08:48:56)
โพสต์ที่ 3
Jamo S 606 Powerful Floorstanding Speakers

Highlights: 8 inches side-mounted Woofer

โทร 0829271940
Line ID : 180820180000
Backstage Pro (02/07/2562 08:51:08)
โพสต์ที่ 4
Jamo S 606 Powerful Floorstanding Speakers

Highlights: 8 inches side-mounted Woofer
Backstage Pro (02/07/2562 08:52:34)
โพสต์ที่ 5
Jamo S 606 Powerful Floorstanding Speakers

Highlights: 8 inches side-mounted Powerful Woofer
Backstage Pro (02/07/2562 08:53:48)
โพสต์ที่ 6
Jamo S 606 Powerful Floorstanding Speakers

Highlights: 8 inches side-mounted Powerful Woofer
Backstage Pro (02/07/2562 08:54:56)
โพสต์ที่ 7
Jamo S 606 Powerful Floorstanding Speakers

Highlights: 8 inches side-mounted Powerful Woofer
Backstage Pro (02/07/2562 08:56:03)
โพสต์ที่ 8
Jamo S 606 Powerful Floorstanding Speakers

ราคา 32,900 บาท

โทร 0829271940
Line ID : 180820180000
Backstage Pro (02/07/2562 09:02:26)
โพสต์ที่ 9
Jamo S 606 Powerful Floorstanding Speakers

Highlights: 8 inches side-mounted Powerful Woofer

Specifications:
210 watts 8 ohms
Made in Germany

ราคา 32,900 บาท

โทร 0829271940
Line ID : 180820180000
Backstage Pro (02/07/2562 09:04:36)
โพสต์ที่ 10
Jamo S 606 Powerful  Floorstanding Speakers

Highlights: 8 inches side-mounted Powerful Woofer

ราคา 32,900 บาท

โทร 0829271940
Line ID : 180820180000
Backstage Pro (02/07/2562 09:15:50)
www.hifi55.com Copyright