วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

ปลั๊กพ่วงไม้สัก HUBBELL ชนิด 4 ช่องเสียบฝาโลหะเคลือบสี 4x4
*มีบริการเก็บปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่มครับ

ปลั๊กพ่วงไม้สัก HUBBELL ชนิด 4 ช่องเสียบฝาโลหะเคลือบสี 4x4
ปลั๊กพ่วงไม้สัก ชนิด 4 ช่องเสียบ ฝาโลหะเคลือบสี 4x4    ฝาโลหะเคลือบสีแดงและฝาโละหะเคลือบสีดำ,สวยงามคงทน
ประกอบมาจาก เต้ารับ HUBBELL ( สินค้าใหม่สต็อกเก่าเก็บไม่เคยผ่านการใช้งาน มีริ้วรอยบ้างจากการเก็บ), inlet  Kema Keur แบบขันล็อก, ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL (เยอรมัน) H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 550 บาท รวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (เข้าชม 178 | โพสต์ 6 | ตอบ 0 ) (16/04/2562 10:24:03)
โพสต์ที่ 2
*มีบริการเก็บปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่มครับ

ปลั๊กพ่วงไม้สัก HUBBELL ชนิด 4 ช่องเสียบฝาโลหะเคลือบสี 4x4
ปลั๊กพ่วงไม้สัก ชนิด 4 ช่องเสียบ ฝาโลหะเคลือบสี 4x4    ฝาโลหะเคลือบสีแดงและฝาโละหะเคลือบสีดำ,สวยงามคงทน
ประกอบมาจาก เต้ารับ HUBBELL ( สินค้าใหม่สต็อกเก่าเก็บไม่เคยผ่านการใช้งาน มีริ้วรอยบ้างจากการเก็บ), inlet  Kema Keur แบบขันล็อก, ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL (เยอรมัน) H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 550 บาท รวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (16/04/2562 10:24:15)
โพสต์ที่ 3
*มีบริการเก็บปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่มครับ

ปลั๊กพ่วงไม้สัก HUBBELL ชนิด 4 ช่องเสียบฝาโลหะเคลือบสี 4x4
ปลั๊กพ่วงไม้สัก ชนิด 4 ช่องเสียบ ฝาโลหะเคลือบสี 4x4    ฝาโลหะเคลือบสีแดงและฝาโละหะเคลือบสีดำ,สวยงามคงทน
ประกอบมาจาก เต้ารับ HUBBELL ( สินค้าใหม่สต็อกเก่าเก็บไม่เคยผ่านการใช้งาน มีริ้วรอยบ้างจากการเก็บ), inlet  Kema Keur แบบขันล็อก, ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL (เยอรมัน) H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 550 บาท รวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (16/04/2562 10:24:29)
โพสต์ที่ 4
*มีบริการเก็บปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่มครับ

ปลั๊กพ่วงไม้สัก HUBBELL ชนิด 4 ช่องเสียบฝาโลหะเคลือบสี 4x4
ปลั๊กพ่วงไม้สัก ชนิด 4 ช่องเสียบ ฝาโลหะเคลือบสี 4x4    ฝาโลหะเคลือบสีแดงและฝาโละหะเคลือบสีดำ,สวยงามคงทน
ประกอบมาจาก เต้ารับ HUBBELL ( สินค้าใหม่สต็อกเก่าเก็บไม่เคยผ่านการใช้งาน มีริ้วรอยบ้างจากการเก็บ), inlet  Kema Keur แบบขันล็อก, ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL (เยอรมัน) H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 550 บาท รวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (16/04/2562 10:24:42)
โพสต์ที่ 5
*มีบริการเก็บปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่มครับ

ปลั๊กพ่วงไม้สัก HUBBELL ชนิด 4 ช่องเสียบฝาโลหะเคลือบสี 4x4
ปลั๊กพ่วงไม้สัก ชนิด 4 ช่องเสียบ ฝาโลหะเคลือบสี 4x4    ฝาโลหะเคลือบสีแดงและฝาโละหะเคลือบสีดำ,สวยงามคงทน
ประกอบมาจาก เต้ารับ HUBBELL ( สินค้าใหม่สต็อกเก่าเก็บไม่เคยผ่านการใช้งาน มีริ้วรอยบ้างจากการเก็บ), inlet  Kema Keur แบบขันล็อก, ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL (เยอรมัน) H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 550 บาท รวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (16/04/2562 10:24:55)
โพสต์ที่ 6
*มีบริการเก็บปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่มครับ

ปลั๊กพ่วงไม้สัก HUBBELL ชนิด 4 ช่องเสียบฝาโลหะเคลือบสี 4x4
ปลั๊กพ่วงไม้สัก ชนิด 4 ช่องเสียบ ฝาโลหะเคลือบสี 4x4    ฝาโลหะเคลือบสีแดงและฝาโละหะเคลือบสีดำ,สวยงามคงทน
ประกอบมาจาก เต้ารับ HUBBELL ( สินค้าใหม่สต็อกเก่าเก็บไม่เคยผ่านการใช้งาน มีริ้วรอยบ้างจากการเก็บ), inlet  Kema Keur แบบขันล็อก, ไวร์ริ่งสายด้วย LAPP KABEL (เยอรมัน) H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
ราคา 550 บาท รวมส่งเคอรรี่
โทร.088-5962116,
ID line:  indy13_13
indy13 (16/04/2562 10:25:07)
www.hifi55.com Copyright