วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

สายไฟเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART
สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110   4G6  ทองแดงขนาด 4 G 6 sq.mm.  สายใหญ่ขนาด 13.50 มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้ายจีน โรเดียม, ทองแดง,
-ยาว 1.5 ม. ราคา 650 บาท
-ยาว 1.8 ม. ราคา 750 บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 800 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่มเส้นละ 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116
ID line:    indy13_13
indy13 (เข้าชม 223 | โพสต์ 6 | ตอบ 0 ) (12/01/2562 11:24:44)
โพสต์ที่ 2
สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110   4G6  ทองแดงขนาด 4 G 6 sq.mm.  สายใหญ่ขนาด 13.50 มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้ายจีน โรเดียม, ทองแดง,
-ยาว 1.5 ม. ราคา 650 บาท
-ยาว 1.8 ม. ราคา 750 บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 800 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่มเส้นละ 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116
ID line:    indy13_13
indy13 (12/01/2562 11:24:58)
โพสต์ที่ 3
สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110   4G6  ทองแดงขนาด 4 G 6 sq.mm.  สายใหญ่ขนาด 13.50 มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้ายจีน โรเดียม, ทองแดง,
-ยาว 1.5 ม. ราคา 650 บาท
-ยาว 1.8 ม. ราคา 750 บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 800 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่มเส้นละ 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116
ID line:    indy13_13
indy13 (12/01/2562 11:25:10)
โพสต์ที่ 4
สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110   4G6  ทองแดงขนาด 4 G 6 sq.mm.  สายใหญ่ขนาด 13.50 มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้ายจีน โรเดียม, ทองแดง,
-ยาว 1.5 ม. ราคา 650 บาท
-ยาว 1.8 ม. ราคา 750 บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 800 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่มเส้นละ 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116
ID line:    indy13_13
indy13 (12/01/2562 11:25:25)
โพสต์ที่ 5
สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110   4G6  ทองแดงขนาด 4 G 6 sq.mm.  สายใหญ่ขนาด 13.50 มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้ายจีน โรเดียม, ทองแดง,
-ยาว 1.5 ม. ราคา 650 บาท
-ยาว 1.8 ม. ราคา 750 บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 800 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่มเส้นละ 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116
ID line:    indy13_13
indy13 (12/01/2562 11:25:38)
โพสต์ที่ 6
สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110   4G6  ทองแดงขนาด 4 G 6 sq.mm.  สายใหญ่ขนาด 13.50 มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้ายจีน โรเดียม, ทองแดง,
-ยาว 1.5 ม. ราคา 650 บาท
-ยาว 1.8 ม. ราคา 750 บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 800 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่มเส้นละ 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116
ID line:    indy13_13
indy13 (12/01/2562 11:25:50)
www.hifi55.com Copyright