วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

สาย Subwoofer
สาย Subwoofer  ORTOFON Reference 8NX  
สายขนาด 10 มม.ตัวนำสัญญานทองแดงฝอยและเงินหุ้มด้วยฟอยล์ทองแดง
ชิลด์ทองแดงถัก หุ้มฉนวนสองชั้น นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
หัว RCA Palic ขันล็อก
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 2.0 ม.เส้นละ 600 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 3.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว2.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว 3.0 ม.เส้นละ 1000 บาท
หรือเพิ่มความยาวตามต้องการ
ราคารวมส่งเคอร์รี่ แล้ว
โทร.088-5962116 ,
ID line:  indy13_13
indy13 (เข้าชม 214 | โพสต์ 5 | ตอบ 0 ) (06/12/2561 19:54:52)
โพสต์ที่ 2
สาย Subwoofer  ORTOFON Reference 8NX  
สายขนาด 10 มม.ตัวนำสัญญานทองแดงฝอยและเงินหุ้มด้วยฟอยล์ทองแดง
ชิลด์ทองแดงถัก หุ้มฉนวนสองชั้น นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
หัว RCA Palic ขันล็อก
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 2.0 ม.เส้นละ 600 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 3.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว2.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว 3.0 ม.เส้นละ 1000 บาท
หรือเพิ่มความยาวตามต้องการ
ราคารวมส่งเคอร์รี่ แล้ว
โทร.088-5962116 ,
ID line:  indy13_13
indy13 (06/12/2561 19:55:06)
โพสต์ที่ 3
สาย Subwoofer  ORTOFON Reference 8NX  
สายขนาด 10 มม.ตัวนำสัญญานทองแดงฝอยและเงินหุ้มด้วยฟอยล์ทองแดง
ชิลด์ทองแดงถัก หุ้มฉนวนสองชั้น นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
หัว RCA Palic ขันล็อก
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 2.0 ม.เส้นละ 600 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 3.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว2.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว 3.0 ม.เส้นละ 1000 บาท
หรือเพิ่มความยาวตามต้องการ
ราคารวมส่งเคอร์รี่ แล้ว
โทร.088-5962116 ,
ID line:  indy13_13
indy13 (06/12/2561 19:55:21)
โพสต์ที่ 4
สาย Subwoofer  ORTOFON Reference 8NX  
สายขนาด 10 มม.ตัวนำสัญญานทองแดงฝอยและเงินหุ้มด้วยฟอยล์ทองแดง
ชิลด์ทองแดงถัก หุ้มฉนวนสองชั้น นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
หัว RCA Palic ขันล็อก
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 2.0 ม.เส้นละ 600 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 3.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว2.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว 3.0 ม.เส้นละ 1000 บาท
หรือเพิ่มความยาวตามต้องการ
ราคารวมส่งเคอร์รี่ แล้ว
โทร.088-5962116 ,
ID line:  indy13_13
indy13 (06/12/2561 19:55:36)
โพสต์ที่ 5
สาย Subwoofer  ORTOFON Reference 8NX  
สายขนาด 10 มม.ตัวนำสัญญานทองแดงฝอยและเงินหุ้มด้วยฟอยล์ทองแดง
ชิลด์ทองแดงถัก หุ้มฉนวนสองชั้น นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
หัว RCA Palic ขันล็อก
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 2.0 ม.เส้นละ 600 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 1 ยาว 3.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว2.0 ม.เส้นละ 800 บาท
สาย Subwoofer แบบ ออก 1 เข้า 2  ยาว 3.0 ม.เส้นละ 1000 บาท
หรือเพิ่มความยาวตามต้องการ
ราคารวมส่งเคอร์รี่ แล้ว
โทร.088-5962116 ,
ID line:  indy13_13
indy13 (06/12/2561 19:55:53)
www.hifi55.com Copyright