วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

สายไฟ จากเยอรมัน
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,    
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,
มีชิลด์ถักหุ้มตลอดเส้น
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            

ยาว 1.5 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 1.8 ม. ราคา 660 บาท,
ยาว 2.0 ม.ราคา  700 บาท


ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (เข้าชม 263 | โพสต์ 7 | ตอบ 0 ) (06/12/2561 17:14:38)
โพสต์ที่ 2
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,    
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,
มีชิลด์ถักหุ้มตลอดเส้น
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            

ยาว 1.5 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 1.8 ม. ราคา 660 บาท,
ยาว 2.0 ม.ราคา  700 บาท


ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 17:15:17)
โพสต์ที่ 3
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,    
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,
มีชิลด์ถักหุ้มตลอดเส้น
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            

ยาว 1.5 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 1.8 ม. ราคา 660 บาท,
ยาว 2.0 ม.ราคา  700 บาท


ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 17:15:31)
โพสต์ที่ 4
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,    
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,
มีชิลด์ถักหุ้มตลอดเส้น
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            

ยาว 1.5 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 1.8 ม. ราคา 660 บาท,
ยาว 2.0 ม.ราคา  700 บาท


ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 17:15:44)
โพสต์ที่ 5
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,    
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,
มีชิลด์ถักหุ้มตลอดเส้น
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            

ยาว 1.5 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 1.8 ม. ราคา 660 บาท,
ยาว 2.0 ม.ราคา  700 บาท


ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 17:15:58)
โพสต์ที่ 6
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,    
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,
มีชิลด์ถักหุ้มตลอดเส้น
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            

ยาว 1.5 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 1.8 ม. ราคา 660 บาท,
ยาว 2.0 ม.ราคา  700 บาท


ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 17:16:12)
โพสต์ที่ 7
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,    
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            
สายไฟ จากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110CY ขนาด 3x2.5 sq.mm.,
มีชิลด์ถักหุ้มตลอดเส้น
หัว Hubbell 8215c Hospital grade (มือสอง) ท้าย เยอรมัน KB (มือสอง)            

ยาว 1.5 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 1.8 ม. ราคา 660 บาท,
ยาว 2.0 ม.ราคา  700 บาท


ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 17:16:25)
www.hifi55.com Copyright