วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

สาย USB 2.0 Aucharm Sound rhyme series (MADE IN TAIWAN)
สายสัญญาณ USB 2.0  Aucharm Sound rhyme series (MADE IN TAIWAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบ ทองแดงชุบเงิน หลายตัวนำ จำนวน 4 เส้น
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การชิลด์ด้วย Aluminium Foil และทองแดงถักครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
และเส้นใยผ้า ซึ่งขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI ได้เป็นอย่างดี
พร้อมแกนเฟอร์ไรต์ ในปลอกอลูมิเนียมจำนวน 2 แกน
*ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตและประกอบจากโรงงานประเทศไต้หวัน MADE IN TAIWAN*
สินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน
-ยาว 1.0 เมตรเส้นละ  850 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (เข้าชม 214 | โพสต์ 5 | ตอบ 0 ) (06/12/2561 13:11:04)
โพสต์ที่ 2
สายสัญญาณ USB 2.0  Aucharm Sound rhyme series (MADE IN TAIWAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบ ทองแดงชุบเงิน หลายตัวนำ จำนวน 4 เส้น
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การชิลด์ด้วย Aluminium Foil และทองแดงถักครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
และเส้นใยผ้า ซึ่งขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI ได้เป็นอย่างดี
พร้อมแกนเฟอร์ไรต์ ในปลอกอลูมิเนียมจำนวน 2 แกน
*ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตและประกอบจากโรงงานประเทศไต้หวัน MADE IN TAIWAN*
สินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน
-ยาว 1.0 เมตรเส้นละ  850 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 13:11:21)
โพสต์ที่ 3
สายสัญญาณ USB 2.0  Aucharm Sound rhyme series (MADE IN TAIWAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบ ทองแดงชุบเงิน หลายตัวนำ จำนวน 4 เส้น
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การชิลด์ด้วย Aluminium Foil และทองแดงถักครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
และเส้นใยผ้า ซึ่งขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI ได้เป็นอย่างดี
พร้อมแกนเฟอร์ไรต์ ในปลอกอลูมิเนียมจำนวน 2 แกน
*ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตและประกอบจากโรงงานประเทศไต้หวัน MADE IN TAIWAN*
สินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน
-ยาว 1.0 เมตรเส้นละ  850 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 13:11:37)
โพสต์ที่ 4
สายสัญญาณ USB 2.0  Aucharm Sound rhyme series (MADE IN TAIWAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบ ทองแดงชุบเงิน หลายตัวนำ จำนวน 4 เส้น
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การชิลด์ด้วย Aluminium Foil และทองแดงถักครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
และเส้นใยผ้า ซึ่งขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI ได้เป็นอย่างดี
พร้อมแกนเฟอร์ไรต์ ในปลอกอลูมิเนียมจำนวน 2 แกน
*ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตและประกอบจากโรงงานประเทศไต้หวัน MADE IN TAIWAN*
สินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน
-ยาว 1.0 เมตรเส้นละ  850 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 13:11:49)
โพสต์ที่ 5
สายสัญญาณ USB 2.0  Aucharm Sound rhyme series (MADE IN TAIWAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบ ทองแดงชุบเงิน หลายตัวนำ จำนวน 4 เส้น
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การชิลด์ด้วย Aluminium Foil และทองแดงถักครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
และเส้นใยผ้า ซึ่งขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI ได้เป็นอย่างดี
พร้อมแกนเฟอร์ไรต์ ในปลอกอลูมิเนียมจำนวน 2 แกน
*ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตและประกอบจากโรงงานประเทศไต้หวัน MADE IN TAIWAN*
สินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน
-ยาว 1.0 เมตรเส้นละ  850 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/12/2561 13:12:03)
www.hifi55.com Copyright