วันพุธที่ 05 สิงหาคม พ.ศ.2563

 
 
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

MOON "ACE" All-in-One Music Player
MOON "ACE" All-in-One Music Player !!
มือสองสภาพสวยงาม..อุปกรณ์อยู่ครบ
☑️ กำลังขับ 8Ω 50 Watts per channel
☑️ Built-in MiND
☑️Steram TIDAL + Local Music Libraries
☑️ DSD sample rates DSD64, DSD128 & DSD256
☑️ PCM Bit-depth range / sampling rates 16 - 32 bits / 44.1 - 384kHz
☑️ Built-in Phono stage MM
☑️ Bluetooth® with Qualcomm® aptXTM audio support
☑️ WiFi and Ethernet inputs.
MOON "ACE" All-in-One Music Player ราคาออกห้าง 110,000 บาท มือสอง 74,999 บาท
โทร 081-999-1699 (นะ)
HiFi 99 (เข้าชม 440 | โพสต์ 8 | ตอบ 0 ) (04/07/2563 23:11:10)
โพสต์ที่ 2
MOON "ACE" All-in-One Music Player !!
มือสองสภาพสวยงาม..อุปกรณ์อยู่ครบ
☑️ กำลังขับ 8Ω 50 Watts per channel
☑️ Built-in MiND
☑️Steram TIDAL + Local Music Libraries
☑️ DSD sample rates DSD64, DSD128 & DSD256
☑️ PCM Bit-depth range / sampling rates 16 - 32 bits / 44.1 - 384kHz
☑️ Built-in Phono stage MM
☑️ Bluetooth® with Qualcomm® aptXTM audio support
☑️ WiFi and Ethernet inputs.
MOON "ACE" All-in-One Music Player ราคาออกห้าง 110,000 บาท มือสอง 74,999 บาท
โทร 081-999-1699 (นะ)
HiFi 99 (04/07/2563 23:12:01)
โพสต์ที่ 3
MOON "ACE" All-in-One Music Player !!
มือสองสภาพสวยงาม..อุปกรณ์อยู่ครบ
☑️ กำลังขับ 8Ω 50 Watts per channel
☑️ Built-in MiND
☑️Steram TIDAL + Local Music Libraries
☑️ DSD sample rates DSD64, DSD128 & DSD256
☑️ PCM Bit-depth range / sampling rates 16 - 32 bits / 44.1 - 384kHz
☑️ Built-in Phono stage MM
☑️ Bluetooth® with Qualcomm® aptXTM audio support
☑️ WiFi and Ethernet inputs.
MOON "ACE" All-in-One Music Player ราคาออกห้าง 110,000 บาท มือสอง 74,999 บาท
โทร 081-999-1699 (นะ)
HiFi 99 (04/07/2563 23:12:20)
โพสต์ที่ 4
MOON "ACE" All-in-One Music Player !!
มือสองสภาพสวยงาม..อุปกรณ์อยู่ครบ
☑️ กำลังขับ 8Ω 50 Watts per channel
☑️ Built-in MiND
☑️Steram TIDAL + Local Music Libraries
☑️ DSD sample rates DSD64, DSD128 & DSD256
☑️ PCM Bit-depth range / sampling rates 16 - 32 bits / 44.1 - 384kHz
☑️ Built-in Phono stage MM
☑️ Bluetooth® with Qualcomm® aptXTM audio support
☑️ WiFi and Ethernet inputs.
MOON "ACE" All-in-One Music Player ราคาออกห้าง 110,000 บาท มือสอง 74,999 บาท
โทร 081-999-1699 (นะ)
HiFi 99 (04/07/2563 23:12:38)
โพสต์ที่ 5
MOON "ACE" All-in-One Music Player !!
มือสองสภาพสวยงาม..อุปกรณ์อยู่ครบ
☑️ กำลังขับ 8Ω 50 Watts per channel
☑️ Built-in MiND
☑️Steram TIDAL + Local Music Libraries
☑️ DSD sample rates DSD64, DSD128 & DSD256
☑️ PCM Bit-depth range / sampling rates 16 - 32 bits / 44.1 - 384kHz
☑️ Built-in Phono stage MM
☑️ Bluetooth® with Qualcomm® aptXTM audio support
☑️ WiFi and Ethernet inputs.
MOON "ACE" All-in-One Music Player ราคาออกห้าง 110,000 บาท มือสอง 74,999 บาท
โทร 081-999-1699 (นะ)
HiFi 99 (04/07/2563 23:13:14)
โพสต์ที่ 6
MOON "ACE" All-in-One Music Player !!
มือสองสภาพสวยงาม..อุปกรณ์อยู่ครบ
☑️ กำลังขับ 8Ω 50 Watts per channel
☑️ Built-in MiND
☑️Steram TIDAL + Local Music Libraries
☑️ DSD sample rates DSD64, DSD128 & DSD256
☑️ PCM Bit-depth range / sampling rates 16 - 32 bits / 44.1 - 384kHz
☑️ Built-in Phono stage MM
☑️ Bluetooth® with Qualcomm® aptXTM audio support
☑️ WiFi and Ethernet inputs.
MOON "ACE" All-in-One Music Player ราคาออกห้าง 110,000 บาท มือสอง 74,999 บาท
โทร 081-999-1699 (นะ)
HiFi 99 (04/07/2563 23:13:31)
โพสต์ที่ 7
MOON "ACE" All-in-One Music Player !!
มือสองสภาพสวยงาม..อุปกรณ์อยู่ครบ
☑️ กำลังขับ 8Ω 50 Watts per channel
☑️ Built-in MiND
☑️Steram TIDAL + Local Music Libraries
☑️ DSD sample rates DSD64, DSD128 & DSD256
☑️ PCM Bit-depth range / sampling rates 16 - 32 bits / 44.1 - 384kHz
☑️ Built-in Phono stage MM
☑️ Bluetooth® with Qualcomm® aptXTM audio support
☑️ WiFi and Ethernet inputs.
MOON "ACE" All-in-One Music Player ราคาออกห้าง 110,000 บาท มือสอง 74,999 บาท
โทร 081-999-1699 (นะ)
HiFi 99 (04/07/2563 23:13:53)
โพสต์ที่ 8
MOON "ACE" All-in-One Music Player !!
มือสองสภาพสวยงาม..อุปกรณ์อยู่ครบ
☑️ กำลังขับ 8Ω 50 Watts per channel
☑️ Built-in MiND
☑️Steram TIDAL + Local Music Libraries
☑️ DSD sample rates DSD64, DSD128 & DSD256
☑️ PCM Bit-depth range / sampling rates 16 - 32 bits / 44.1 - 384kHz
☑️ Built-in Phono stage MM
☑️ Bluetooth® with Qualcomm® aptXTM audio support
☑️ WiFi and Ethernet inputs.
MOON "ACE" All-in-One Music Player ราคาออกห้าง 110,000 บาท มือสอง 74,999 บาท
โทร 081-999-1699 (นะ)
HiFi 99 (04/07/2563 23:14:10)
www.hifi55.com Copyright