วันเสาร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ.2564

 
 
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

ลำโพง INFINITY Reference 10
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (เข้าชม 926 | โพสต์ 13 | ตอบ 0 ) (18/12/2562 14:42:24)
โพสต์ที่ 2
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:43:44)
โพสต์ที่ 3
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:44:09)
โพสต์ที่ 4
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:44:32)
โพสต์ที่ 5
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:44:54)
โพสต์ที่ 6
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:45:19)
โพสต์ที่ 7
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:45:45)
โพสต์ที่ 8
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:46:12)
โพสต์ที่ 9
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:46:49)
โพสต์ที่ 10
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:47:15)
โพสต์ที่ 11
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:47:48)
โพสต์ที่ 12
ลำโพง INFINITY Reference 10

สภาพเดิม ได้มาสภาพนี้ตามรูป เจ้าของเดิมรักษาได้สวยครับราคาคู่ 3200 บาท (ค่าส่ง 300 บาท kerry ครับ)สนใจสอบถามเพิ่มเติม

โทร 085 8284551

Line ID teeart007
teeart007 (18/12/2562 14:48:10)
โพสต์ที่ 13
ขายแล้วครับ

ขอบคุณทางเว็บ HIFI 55 เป็นอย่างสูง
teeart007 (19/12/2562 11:35:14)
www.hifi55.com Copyright